โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และพบคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และพบคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ 
เพราะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของชีวิต เราจึงมาร่วมกันพัฒนาและดูแลนักศึกษาซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของทุกท่านอย่างครอบครัวเดียวกันคะ #DPUFamily #DPU #บ้านหลังที่2

คลิ้กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม