การยกเลิก Pop-up blocked

     โปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป  มีการเพิ่มความสามารถในการป้องกันปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต คือ คำสั่ง Pop-up blocked  ซึ่งช่วยป้องกันการแสดงหน้าต่างแบบอัตโนมัติ   แต่เราสามารถยกเลิกคำสั่ง Pop-up blocked  ให้กับบาง Website ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยจาก Spam หรือ Virus ได้  โดยมีขั้นตอน ดังนี้1. จากภาพด้านบนเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ จะแสดง Pop-up blocked  ขึ้นมา

2. ให้คลิกที่บริเวณแถบสีเหลือง จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก

 

3. คลิกเลือก Temporarily Allow Pop-ups ถ้าต้องการอนุญาต ให้แสดงเป็นบางครั้ง

4. เลือก Always Allow Pop-up from This Site ถ้าต้องการอนุญาตเว็บไซต์นี้ ให้แสดง Pop-up ได้

5. ถ้าต้องการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งต่อไป สามารถคลิกเมนู Tools เลือก Pop-up Blocker

6. เลือก Pop-up Blocker Settings

7. เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติม การอนุญาตให้แสดง หรือไม่แสดง Pop-up ในแต่ละเว็บไซต์ที่เราได้กำหนดไปแล้ว เช่นกัน

8.  หากต้องการ block Pop-up สามารถคลิกเลือกได้จากเมนู Tools เลือก Pop-up Blocker เลือกหัวข้อ Turn Off Pop-up Blocker