การเพิ่มแบบตัวอักษร (Fonts)

โดยปกติแล้วใน Windows จะมีแบบตัวอักษรหรือ Fonts พื้นฐานอยู่จำนวนหนึ่ง โดยเราสามารถเพิ่ม Fonts นอกเหนือจากที่มีอยู่ด้วยวิธีการดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม Start ที่หน้าจอวินโดวส์ > Settings > Control Panel > ดับเบิลคลิกที่ Fonts  

2. คลิกเมนู File เลือก Install New Font          

       

3. เลือก Drives ที่เก็บ Fonts ที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติม เช่น จาก CD, Thumb Drive หรือจากแหล่งอื่นๆ 

4. เลือก Folders ที่เก็บ Fonts จะปรากฏรายชื่อของ Fonts ในช่อง List of fonts

5. คลิก Select All หรือคลิกเลือก Fonts ที่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม OK

         

หมายเหตุ สำหรับ Fonts ของ Windows หลังจากที่ Install New Font จะถูกเก็บไว้ที่ C:\WINDOWS\FONTS