รถโดยสารประจำทาง ขสมก.
24, 66, 70, 1076

รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า
สายสามัคคี-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (วงกลม)

รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
สายพงษ์เพชร-ท่าทราย

รถตู้
สายอนุสาวรีย์ฯ-ม.ธุรกิจฯ นั่งจากท่ารถบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ

การเดินทางด้วยรถโดยสารฯ

รัตนาธิเบศร์,บางบัวทอง
รถโดยสารฯ สาย 134 --> เดอะมอลล์งามวงศ์วาน --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า

ลาดพร้าว,บางกะปิ
รถโดยสารประจำทางฯ สาย 545 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

ลำลูกกา,บางเขน
รถโดยสารประจำทางฯ สาย 114, 522 -- > ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

ศรีย่าน,บางโพ,เกียกกาย
รถโดยสารประจำทางฯ สาย 66

อนุสาวรีย์ชัยฯ,จตุจักร
รถโดยสารประจำทางฯ สาย 24, 63
สำหรับผู้ที่นั่งสาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า บีทีเอส ลงสถานีหมอชิต --> รถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีบางซื่อ --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 70

รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีจัตุจักร --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง