Startup Boot Camp @ DPU
แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาสร้างกิจการ/ธุรกิจของตัวเองได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างธุรกิจที่ตัวเองต้องการ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานจริง จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในการจัด Startup Boot Camp (แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์) ครั้งนี้ขึ้น

Startup Boot Camp เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นใน 3 วัน เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจการทำธุรกิจของตัวเอง ในด้านต่าง ๆ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด แผนการเงิน โดยมีผู้สอนและกรรมการตัดสินจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ Startup มามากมาย โดยความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาก Boot Camp นี้จะทำให้นักเรียน นักศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นในอนาคต

ใน Boot Camp นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ใน makerspace เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลองสร้าง prototype หรือแบบจำลองของสินค้าและบริการขึ้นจริง และนำเสนอแก่คณะกรรมการในวันสุดท้าย เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท ในวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้

Timeline

12 พ.ค. - 30 มิ.ย

เปิดรับสมัครโครงการ Startup Boot Camp

5 ก.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

14 - 16 ก.ค.

STARTUP BOOT CAMP @ DPU

การรับสมัครโครงการ

Startup Boot Camp


01

เยาวชนผู้สนใจ อายุ 16-20 ปี

02

เปิดรับสมัครในลักษณะทีม
ทีมละ 3-5 คน

03

ผลิต Clip VDO สั้นๆ ความยาว 2-3 นาที

3.1 แนะนำชื่อทีม และสมาชิก
3.2 เล่าถึงธุรกิจในฝันที่อยากจะทำให้สำเร็จก่อนเรียนจบ
3.3 อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการ Startup Boot Camp

04

โพสต์ลง Facebook หัวหน้าทีม

โดยกำหนดให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็น สาธารณะ (Public) พร้อมทั้ง Tag สมาชิกในทีมทุกคน และใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #DPU #DPUStartupBootCamp #StartupUniversity

05

ส่ง facebook Link ของ Clip VDO ที่ลง พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกคนในทีม

ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, E-mail, ระดับการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่กำลังเรียนอยู่,คณะและสาขาที่อยากเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

06

ส่งมาที่อีเมล
startupbootcamp@dpu.ac.th

คณะวิทยากรและกรรมการ Startup Boot Camp


ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
อธิการบดี Dhurakit Pundit University

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
คณบดี วิทยาลัย CIBA

คุณสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ Bridge Consulting

คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์
Lead Product Owner Digital Ventures

คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
Co-CEO J Ventures

คุณศรัณย์​ แบ่งกุศลจิต
กรรมการผู้จัดการ Uppercuz Creative

คุณสุวัฒน์ ปฐมภควันต์
Co-CEO, Co Founder Skootar Beyond

คุณเอกคณิต จันทร์สว่าง
กรรมการผู้จัดการ Eventthai

คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
รองผู้อำนวยการ DEPA

คุณนิติ มุขยวงศา
CEO ยูนิซัน มาร์เก็ตติ้ง

การคัดเลือก

จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากความน่าสนใจของ Clip VDO และความพร้อมของทีม

รางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท

รางวัลที่ 1 เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัล Popular Vote เงินสด 20,000 บาท
รางวัลชมเชย ทีมที่เหลือ ทีมละ 5,000 บาท

พบกับ "นางฟ้าไอที พี่เฟื่องลดา"

วันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.

พิธีกรในช่วงตัดสินผลงาน
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/faunglada/

กำหนดการ (ฉบับร่าง)


วันที่ 14 ก.ค.60
พัฒนาไอเดียและทำแผนธุรกิจ
09.00-09.15 แนะนำโครงการ โดยดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
09.15-10.00 ความสำคัญของการผลักดันการสร้าง Startup ของประเทศ โดยคุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ (DEPA: สำนักงานส่งเสริมเสรษฐกิจดิจิทัล)
10.00-10.15 Icebreaking Activities
10.15-10.30 รับประทานอาหารว่าง
10.30-11.15 ให้คำแนะนำการสร้างธุรกิจยุค Startup โดย คุณเอกคณิต จันทร์สว่าง (EventPass)
11.15-11.30 Refine Idea ธุรกิจ โดย คุณสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์  (Bridge Consulting)
11.30-12.00 สร้าง Business Model โดย Business Model Canvass โดยคุณสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์  (Bridge Consulting)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 ค้นหารูปแบบการหารายได้และแผนการตลาด โดยผู้บริหารและทีมงานบริษัท Bridge Consulting
14.00-15.00 ประมาณการทางการเงินและแผนการระดมทุน โดย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15.00-15.15 รับประทานอาหารว่าง
15.15-17:00 นำเสนอแผนธุรกิจโดยแต่ละกลุ่ม ให้ความเห็นโดยผู้บริหารและทีมงานบริษัท Bridge Consulting
17:00-18:00 กิจกรรมช่วงเย็น โดยสำนักกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 15 ก.ค.60
สร้าง Prototype และช่องทางออนไลน์
08.00-09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.30 Workshop การสร้าง Prototype ของสินค้าและบริการ ใน Makerspace ของมหาวิทยาลัย (มีอุปกรณ์เช่น 3D Scanner, 3D Printer) โดยผู้บริหารและทีมงานบริษัท Bridge Consulting
10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 Workshop การสร้าง Prototype ของสินค้าและบริการ ใน Makerspace ของมหาวิทยาลัย (มีอุปกรณ์เช่น 3D Scanner, 3D Printer)โดยผู้บริหารและทีมงานบริษัท Bridge Consulting(ต่อ)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 การถ่ายภาพ วีดีโอแนะนำสินค้าและบริการให้ดูดีโดยตัวแทนจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14.00-15.00 การออกแบบและสร้าง Website, Facebook pageโดย ผู้บริหารและทีมงานบริษัท Bridge Consulting
15.00-15.15 รับประทานอาหารว่าง
15.15-16:15 การทำโฆษณาออนไลน์ ใน Facebook, Instagram และ Google Display Network โดยคุณนิติ มุขยวงศา (ยูนิซัน มาร์เก็ตติ้ง)
16.15-17.15 Pitching ยังไงให้โดนใจโดย คุณศรัณย์​ แบ่งกุศลจิต (Uppercuz Digital Agency)
17.15-18.00 กิจกรรมช่วงเย็น โดยสำนักกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 16 ก.ค.60
นำเสนอคณะกรรมการ
08.00-09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.30 Workshop เตรียมการนำเสนอแก่คณะกรรมการสนับสนุนโดยผู้บริหารและทีมงานบริษัท Bridge Consulting
10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 Workshop เตรียมการนำเสนอแก่คณะกรรมการสนับสนุนโดยผู้บริหารและทีมงานบริษัท Bridge Consulting(ต่อ)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 นำเสนอคณะกรรมการและตัดสินโดยคณะกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจาก
o คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ (Digital Ventures)
o คุณสุวัฒน์ ปฐมภศวันต์ (Skootar)
o คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ (J Ventures)
*สามารถรับชมถ่ายทอดสดการตัดสิน ผ่านทาง facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/faunglada/
15.00-15.15 กล่าวปิด Bootcamp โดยดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์