ทุน Startup (ทุน 100%)

รายละเอียดการส่งผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ม.6, ปวช., ปวส
ช่วงเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับทุน วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ให้นักเรียนผู้สนใจ อัดคลิปวิดีโอของตัวเอง ความยาว ประมาณ 2 – 5 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. แนะนำตัวเอง
  2. นำเสนอไอเดียและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหรือนำเสนอธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ดังนี้
  3. อัพโหลดวิดีโอขึ้น Youtube ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองและตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็น สาธารณะ (Public)
  4. จากนั้นให้นำ Link ที่ได้จาก Youtube ไปโพสต์ที่เฟสบุคส่วนตัวของตนเอง และให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็นสาธารณะ (Public)
  5. ใส่ Caption สำหรับการโพสต์ เป็น “ชื่อ-นามสกุลของตนเอง”, “ชื่อโรงเรียน” และกำหนดให้ใส่ Hashtag ดังนี้ #DPU #StartupUniversity #ทุนนักประกอบการรุ่นเยาว์60
  6. จากนั้นให้ส่ง Link ที่โพสต์วิดีโอของตนเองใน Facebook และ Youtube มาที่อีเมล sao@dpu.ac.th
  7. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9547300 ต่อ 438

หมายเหตุ : จำนวนการกดถูกใจ (Likes) และจำนวนการ Shared คลิปวิดีโอ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุน

การคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามา

เงื่อนไขของการรับทุน
  1. รักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปีการศึกษา
  2. จัดทำธุรกิจตามไอเดียที่ได้นำเสนอในคลิปวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย