กิจกรรมที่ผ่านมา

 • งานมอบรางวัลสิปนนท์  ครั้งที่ 6
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2556  และปาฐกถาเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสู่ประชาคมอาเซียน”
  ชมภาพบรรยายกาศในงาน

  ชมวิดีโอ

 

 • งานมอบรางวัลสิปนนท์ ครั้งที่ 5
  วันที่ 21 กรกฏาคม 2555 และปาฐกถา เรื่อง"การผลักดันเศรษฐกิจของชาติ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
  ชมภาพบรรยากาศในงาน 

 

 • งานมอบรางวัลสิปปนนท์ ครั้งที่ 4
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 และการปาฐกถาเรื่อง "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เศรษฐกิจไทยยั่งยืน" โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 • งานมอบรางวัลสิปปนนท์ ครั้งที่ 3
  วันที่ 10 กรกฏาคม 2553 และปาฐกถาเรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน" โดย ดร.อำพล กิตติอำพน
  ชมภาพบรรยากาศในงาน

 

 • งานมอบรางวัลสิปปนนท์ ครั้งที่ 2
  วันที่ 17 กรกฏาคม 2552 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฎิรูปการศึกษาไทย 2 ทศวรรษ" โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
  ชมภาพบรรยากาศในงาน

 

 • งานมอบรางวัลสิปปนนท์ ครั้งที่ 1
  วันที่ 28 มิถุนายน 2551 และการเสวนาเรื่อง "ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต นักการศึกษาไทย" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช, ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, รศ.ดร.วรากร สามโกเศศ, ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
  ชมภาพบรรยากาศในงาน