การติดต่อ

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 4 ตึกอธิการบดี 1
โทร.02-954-7300 ต่อ 185, 225, 841
E-mail :  edqa@dpu.ac.th