ตารางสอบ-ตารางสอน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

 *Update 9 ส.ค. 2560

*Update 9 ส.ค. 2560

 *Update 30 ส.ค. 2560

*Update 31 ก.ค. 2560