ตารางสอบ-ตารางสอน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

 *Update 22 ส.ค. 2561

*ไม่มีตารางสอบภาคค่ำ

 *Update 23 ส.ค. 2561

*Update 23 ส.ค. 2561