ตารางสอบ-ตารางสอน คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

 *Update 04 ธ.ค. 2560

 *Update 04 ธ.ค. 2560

*Update 04 ธ.ค. 2560

 *Update 04 ธ.ค. 2560