ตารางสอบ-ตารางสอน คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

 *Update 30 เม.ย. 2561

 *ไม่มีตารางสอบภาคค่ำ

*Update 12 มิ.ย. 2561

 *Update 12 มิ.ย. 2561