ตารางสอบ-ตารางสอน คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

 *Update 9 ส.ค. 2560

 *Update 9 ส.ค. 2560

*Update 24 ส.ค. 2560

 *Update 31 ก.ค. 2560