ตารางสอบ-ตารางสอน คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

 *Update 22 ธ.ค. 2560

 *ไม่มีตารางสอบภาคค่ำ

*Update 16 ม.ค. 2561

 *Update 16 ม.ค. 2561