ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

*Update 22 ธ.ค. 2560

*ไม่มีตารางสอบภาคค่ำ

 *Update 16 ม.ค. 2561

 *Update 16 ม.ค. 2561