ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

 ภาคค่ำ

*Update 22 ธ.ค. 2560

*Update 22 ธ.ค. 2560

 

 *Update 16 ม.ค. 2561

 *Update 16 ม.ค. 2561