ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

 ภาคค่ำ

*Update 08 ธ.ค. 2560

*Update 08 ธ.ค. 2560

 

 *Update 04 ธ.ค. 2560

 *Update 04 ธ.ค. 2560