ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

 ภาคค่ำ

*Update 30 เม.ย. 2561

*Update 30 เม.ย. 2561

 

 *Update 12 มิ.ย. 2561

 *Update 12 มิ.ย. 2561