ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ

*Update 22 ธ.ค. 2560

 *ไม่มีตารางสอบภาคค่ำ

*Update 16 ม.ค. 2561

*ไม่มีการเรียนการสอนภาคค่ำ