ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ

*Update 08 ธ.ค. 2560

 *ไม่มีการเรียนการสอน

*Update 04 ธ.ค. 2560

*ไม่มีการเรียนการสอนภาคค่ำ