ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ

*Update 9 ส.ค. 2560

 *ไม่มีการเรียนการสอน

*Update 07 ส.ค. 2560

*Update 31 ก.ค. 2560