ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ

ไม่มีวิชาเปิดสอน 3/2560

ไม่มีวิชาเปิดสอน 3/2560

*Update 12 มิ.ย. 61

*ไม่มีการเรียนการสอนภาคค่ำ