ตารางสอบ-ตารางสอน คณะนิเทศศาสตร์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

ภาคปกติ 

ภาคค่ำ 

*Update 22 ส.ค. 2561

*ไม่มีตารางสอบภาคค่ำ

 *Update 23 ส.ค. 2561