ตารางสอบ-ตารางสอน คณะนิเทศศาสตร์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

ภาคปกติ 

ภาคค่ำ 

*Update 9 ส.ค. 2560

*ไม่มีการเรียนการสอน

 *Update 01 ก.ย. 2560