ตารางสอบ-ตารางสอน คณะศิลปศาสตร์

  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง  

ภาคปกติ 

ภาคค่ำ 

*Update 22 ธ.ค. 2560

 *Update 22 ธ.ค. 2560

 *Update 17 ม.ค. 2561

*Update 16 ม.ค. 2561