ตารางสอบ-ตารางสอน คณะศิลปศาสตร์

  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง  

ภาคปกติ 

ภาคค่ำ 

*Update 9 ส.ค. 2560

 *Update 9 ส.ค. 2560

 *Update 01 ก.ย. 2560

*Update 18 ส.ค. 2560