ตารางสอบ-ตารางสอน คณะศิลปศาสตร์

  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง  

ภาคปกติ 

ภาคค่ำ 

*Update 22 ส.ค. 2561

 *Update 22 ส.ค. 2561

 *Update 23 ส.ค. 2561

*Update 23 ส.ค. 2561