ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซด์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง 

 ภาคปกติ

ภาคค่ำ 

 *Update 22 ธ.ค. 2559

 

 *Update 16 ม.ค. 2561

*ไม่มีการเรียนการสอนภาคค่ำ