ชมรม

 • กลุ่มชมรมด้านวิชาการ
 1. ชมรมคอมพิวเตอร์
 2. ชมรมภาษาอังกฤษ
 3. ชมรมโรบอท
 4. ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน
 5. ชมรมออกแบบตกแต่งและแปรรูปอาหาร
 6. ชมรมบูรณาการสุขภาพและความงาม
 7. ชมรม Smart Teen
 8. ชมรม Maker Club
 9. ชมรมนักศึกษาจีน
 • กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
 1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
 2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ชมรมบำเพ็ญประโยชน์
 4. ชมรม To Be Number 1
 5. ชมรมรด. จิตอาสา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม
 1. ชมรมพุทธศาสน์-ประเพณี
 2. ชมรมศิลปวัฒนธรรม
 3. ชมรมนักศึกษามุสลิม
 4. ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
 5. ชมรมประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย


   
 • กลุ่มชมรมด้านนันทนาการ
 1. ชมรมถ่ายภาพ
 2. ชมรมดนตรีสากล
 3. ชมรมคณะนักร้องประสานเสียง
 4. ชมรมเชียร์และนันทนาการ
 5. ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
 • กลุ่มชมรมด้านกีฬา
  - ชมรมว่ายน้ำ
  - ชมรมแบดมินตัน
  - ชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว 
  ยูโด, เทควันโด้, คาราเต้         

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200