ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.รามคำแหง ศึกษาดูงานบริการจัดการหอพักเครือข่าย DPU

งานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมตอนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคมร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและวิทยาเขตบางนา

รายละเอียด »

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด »

อบรมผู้นำเชียร์ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562

วันนี้ สายงานกิจการนักศึกษา DPU จัดโครงการ " อบรมผู้นำเชียร รับน้องอย่างสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้นำเชียร์นักศึกษาจาก 6 วิทยาลัย/ 6 คณะ เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยการสร้างกระบวนการและรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ ตามแบบมาตรการจากสกอ. และสถาบันฯ ณ ห้องปร

รายละเอียด »

การแข่งขันหมากล้อม ๙xก้าว Go Tournament 2019

สายงานกิจการนักศึกษาฯ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดการแข่งขันหมากล้อม

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ประกาศรายชื่อทุนนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 62 (รอบที่1)

ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน DPU Bright

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษามาติดต่อพี่เดือน ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียด »

ทุน DPU Bright

เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200