ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "ปลูกต้นไม้ที่บ้านพ่อ สานต่อที่พ่อสร้าง"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ (ภาคประชาชนภาค) นายกสโมสรจังหวัดเพชรบุรี และสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียด »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7

รายละเอียด »

ต้อนรับทีมนักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้อนรับทีมนักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม (ทุนด้านกีฬา) และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก (L)ที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งในรายการ The 4th World Students Pair Go Championship ที่ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด »

U Power: Digital Idea Challenge Season 2

U Power: Digital Idea Challenge ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม ดิจิแก็งค์ ป่วนมอ ภาค 2

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

รายละเอียด »

สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนได้เข้าใจแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

รายละเอียด »

การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 1/2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 1/2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954-7300 ต่อ 438

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200