ข่าวประชาสัมพันธ์

STEM Entrepreneurship

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา จัดอบรมนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยกิจกรรม STEM วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

รายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ธีม "Inter shades of the Earth" ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

รายละเอียด »

ประกาศผล Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN+China) รุ่นที่ 6

รายละเอียด »

DPU Job Fair 2017 ครั้งที่ 50

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมงาน DPU Job Fair 2017 ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายชัยทัต บุญธรรม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยุคดิจิทัล

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200