ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องสร้างสรรค์ใน วันวิสาสะ ๒๕๖๑

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรมวันรับน้องใหม่ “วันวิสาสะ” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ THEME :: 12 of the Zodiac. (12ราศี) AND DPU NEW DNA ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ดังนี้

รายละเอียด »

กิจกรรมนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 กับการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าประกวดก่อนถึงวันนำเสนอผลงานสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพและประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด »

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา ปีที่ 2 ให้ นายชัยทัต บุญธรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร

รายละเอียด »

รายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้มารายงานตัวกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายละเอียด »

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประเภทเสริมโอกาส และ ประเภทประสบเคราะห์กรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200