แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200