ข่าวประชาสัมพันธ์

DPU SONGKRAN 2019

สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานสงกรานประเพณีและการประกวดมิสสงกรานต์ & มิสเตอร์สงกรานต์ นานาชาติ นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ลานกิจการใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด »

DPU Inter Night Party 2019

ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (ISSC) จัดกิจกรรม DPU Inter Night Party 2019 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17.30 - 23.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (1-1) ให้กับนักศึกษานานาชาติ

รายละเอียด »

การแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2018

สโมสรนักศึกษา จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 - 24.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด »

โครงการอบรมสถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน DPU Bright

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษามาติดต่อพี่เดือน ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียด »

ทุน DPU Bright

เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียด »

ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี (100%)

เปิดรับสมัครทุน ความสามารถทางด้านดนตรี ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200