ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีใหม่ 2561

สายงานกิจการนักศึกษา สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

รายละเอียด »

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และชมรมโรบอท

รายละเอียด »

ThaiBev มอบทุนสนับสนุนโครงการ Backpack รุ่นที่ 6

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN+China) รุ่นที่ 6 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาจำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

รายละเอียด »

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากล้อมไทย

ขอแสดงความยินดีกับนายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง ตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ที่เข้าแข่งขันหมากล้อมรายการ Fo Guang Asian University Go Tournament 2017 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย-4 ธ.ค 2560 ที่ประเทศไต้

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายชัยทัต บุญธรรม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยุคดิจิทัล

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200