ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

รายละเอียด »

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์

รายละเอียด »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด »

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมสนับสนุนนักกีฬาหมากล้อม DPU

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมสนับสนุน และส่งกำลังใจให้นักกีฬาหมากล้อม DPU เป็นตัวแทนประเทศไทย รายการหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศจีน และรายการแข่งขัน The 20th Yan Huang Cup Workd Chinese Weiqi Invitational Torrnament

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประเภทเสริมโอกาส และ ประเภทประสบเคราะห์กรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

รายละเอียด »

ทุน ความสามารถพิเศษทางดนตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน ความสามารถทางด้านดนตรี ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

รายละเอียด »

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายชัยทัต บุญธรรม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยุคดิจิทัล

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200