บริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด มอบเงินสนับสนุนในการจัดทำโล่การแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ 27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงาานกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดทำโล่ฯ โดยคุณสมศักดิ์ ธัญคุณากร เป็นตัวแทนจากบริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด เป็นผู้มอบ

รายละเอียด »

ขอเชิญนักศึกษา DPU เข้าร่วมอบรมโครงการ STEM Entrepreneurship

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "STEM Entrepreneurship" โดยจัดการเรียนรู้ด้านการบูรณาการวิธีคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

รายละเอียด »

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปีเป็นประจำทุกปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานสายงานกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา นำทีมต้อนรับ อาจารย์ทศพล บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ พร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานสายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

รายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม

การติดต่อ

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200