ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนเพื่องานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนเพื่องานพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

รายละเอียด »

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่กับ นายชัยทัต บุญธรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10

รายละเอียด »

เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (International Student Service Center)

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (International Student Service Center) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารสนั่น เกตุทัต (อาคาร 5 ชั้นล่าง)

รายละเอียด »

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้เรื่องวอาชีพเสริมอิสระ และฝึกปฏิบัติ

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายชัยทัต บุญธรรม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยุคดิจิทัล

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200