ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "U Power Digital Idea Challenge Season 2"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดโครงการ "U Power Digital Idea Challenge Season 2" ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร 4

รายละเอียด »

ค่ายทักษะชีวิต : หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างการดำเนินชีวิตแบบ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งผู้นำนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ค่ายทักษะชีวิต : หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างการดำเนินชีวิตแบบ

รายละเอียด »

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ร่วมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนสนับสนุนนักกีฬา ที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2560 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน

รายละเอียด »

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา

สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนได้เข้าใจแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

รายละเอียด »

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส และประเภทประสบเคราะห์กรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954-7300 ต่อ 438

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200