ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืั้นฐาน CPR เบื้องต้น

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษา รู้ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากผู้มีประสบการณ์ตรงโดยมีนักศึกษากลุ่มเรียนวิชาการกีฬาเพื่อสุขภาพ จำนวนกว่า 250 คน

รายละเอียด »

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา DPU เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา DPU ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย ร่วมใจไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนา รณรงค์เมื่อ ๒๒ มีนา ๒๕๖๒ ไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชนการเคหะท่าทราย ชุมชนชินเขต

รายละเอียด »

DPU ร่วมกิจกรรมบูรณาการกับพี่ทหาร คอบร้าโกล์ด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกล 19.02.2562

รายละเอียด »

รับสมัคร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา ประจำปี 2562

ขอเชิญชวน นักศึกษา สมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.)

รายละเอียด »

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวทุนการศึกษา ( อ่านทั้งหมด )

ทุน DPU Bright

เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียด »

ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี (100%)

เปิดรับสมัครทุน ความสามารถทางด้านดนตรี ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด »

ทุน DPU esport 2562 (100%)

เปิดรับสมัครทุน DPU eSport ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. (นักศึกษาเข้าใหม่)

รายละเอียด »


การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200