ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1. รับสมัคร วันนี้ – 7 ตุลาคม 2561
2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เลขที่สมัครสอบ และห้องสอบ 10 ตุลาคม 2561
3.สอบชิงทุนคั้นหัวกะทิ DPU 20 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-09.15 น. ตรวจสอบที่นั่งสอบ ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 7)
เวลา 09.15-09.30 น. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
เวลา 09.30-11.30 น. สอบชิงทุนคั้นหัวกะทิ DPU
4. ประกาศผลสอบ 24 ตุลาคม 2561 สามารถดูประกาศผลสอบได้ที่ www.dpu.ac.th หรือ www.facebook.com/dpu.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์(ประมาณ) 27 ตุลาคม 2561

สมัครสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะ/สาขาที่ต้องการสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลสถานศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด ?

คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th

คำถาม : เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง คณะ/สาขา ได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ได้ สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ในวันสอบสัมภาษณ์

คำถาม : ข้อสอบเป็นลักษณะแบบใด ?

คำตอบ : ข้อสอบแบบปรนัย มีประมาณจำนวน 100 ข้อ

คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

คำตอบ : แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งมาที่ E-mail: dpu.ndd@dpu.ac.th

คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้เมื่อไร ?

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ในห้วข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ”

คำถาม : กำหนดสอบวันใด ?

คำตอบ : สอบในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำถาม : วันสอบแต่งกายแบบใด ?

คำตอบ : การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย

คำถาม : เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบมีอะไรบ้าง ?

คำตอบ : บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

คำถาม : ประกาศผลสอบวันใด ?

คำตอบ : วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th หรือ www.facebook.com/dpu.ac.th

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2954-7300 ต่อ 235, 505, 595, 701 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

แผนที่และการเดินทาง

1.

ขสมก.

-สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

-สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ >> รถโดยสารฯ สาย 177, 522 ป้าย ห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน >> รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3

2.

รถตู้

-สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

3.

รถสองแถว

-รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์-ประชานิเวศน์ 3

-รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์-วัดบัวขวัญ

4.

รถไฟฟ้า BTS

-ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย 63, 104, 134 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

5.

รถไฟฟ้า MRT

-ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70