มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561


ยื่น Portfolio ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

รับทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

* หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับจดหมายตอบรับผ่าน e-mail address