เจ้าหน้าที่

นายชิษณุพงศ์ ปัญญ์ชยธร

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ


ตำแหน่งปัจจุบัน

  • เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • โทรศัพท์ 02-9547300-29 ต่อ 656
  • โทรสาร 02-954-8639
  • E-mail: chisanhupong.pun@dpu.ac.th