วันรำลึกพระคุณ-ครู กตัญญูผู้มีคุณ ประดับเข็มเกียรติยศนักศึกษา รปศ. ปีการศึกษา 2560

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการวันรำลึกพระคุณ-ครู กตัญญูผู้มีคุณ ประดับเข็มเกียรติยศนักศึกษา รปศ. ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์