โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 กรมสืบสวนคดีพิเศษ

ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรให้กับข้าราชการกรมสืบสวนคดีพิเศษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 203 ชั้น โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร