ขอแสดงความยินดีกับนายรัชตะ อธิคมเสรณี ในโอกาสได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับนายรัชตะ อธิคมเสรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 ปีพุทธศักราช 2560 ประเภทบุคคล เยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดโดย กรุงเทพมหานคร