ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลหญิง มธบ.

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลหญิงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสุรนารีเกมส์ โดยมีนักศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมทีม