การประชุม กศจ. จังหวัดสระบุรี

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหกวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560