บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช