การบรรยายและร่วมเสวนา การขับเคลื่อนของภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วลัยพร รัตรเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอการค้า จ.สระบุรี ให้เป็นวิทยากรและร่วมเสวนา เพื่อการขับเคลื่อนของภาคเอกชน นำโดยประธานหอการค้าสระบุรี ท้องถิ่นโดยนายกเทศมนตรี และภาครัฐ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ อยู่ตลอดการเสวนาเช่นกัน เป็นการปฏิบัติตามแนวคิดประชารัฐที่เข้มข้นมาก น่าชื่นชมและดีใจกับการขับเคลื่อนที่มีพลังของจังหวัดสระบุรี มีภาควิชาการสนับสนุนจากหลายมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์