การทัศนศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษ วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี ภายในงานคณาจารย์และนักศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยังได้เข้าฟังบรรยายพิเศษจากคุณมานนะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และกราบนมัสการ "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เทพเจ้าแห่งทะเลใต้"