การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.) โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน และร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1