กิจกรรมเปิดบ้าน Edufest@DPU ประจำปี 2559

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมร่วมกิจกรรม Edufest@DPU "NEW BUSINESS DNA" ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสำนักอธิการบดี

น้องๆ จะได้พบกับนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ "รัฐบาลดิจิทัล : รูปแบบใหม่ในการบริการประชาชนและการพัฒนาประเทศ" พบความรู้ดีดีเหล่านี้ที่บูธคณะรัฐประศาสนศาสตร์