กิจกรรมเถ้าแก่น้อย ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดกิจกรรมเถ้าแก่น้อย "DPU NEW BUSINESS DNA" ธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ สู่ Thailand 4.0 ภายในงานจะเป็นการจัดแสดงสินค้าจากนักศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัล "ธุรกิจยอดเยี่ยม"

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก www.facebook.com/dpuciba