นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น โดยในช่วงเช้าตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ร่วมเข้ากิจกรรมการแข่งขันการประกวดประดิษฐ์กระทง ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ