คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนาวสาวสุภัทรฌา   แสงศรี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนาวสาวสุภัทรฌา   แสงศรี (แพท) ในโอกาสได้รับรางวัล ตำแหน่ง Miss & Mister U-Challenge ประจำปี 2016