งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59 (รอบที่2)

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59 (รอบที่2)

                     คณะรัฐประศาสนศาตร์ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี ร่วมกับคณาจารย์คณะและรุ่นพี่ รัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมต้อนรับนศ.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2559