ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาภาควันเสาร์-อาทิตย์เข้าสู่คณะรัฐประศาสนศาสตร์