การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

            วันที่ 12 ก.ค. 59 คณะรัฐประศาสนศาสตร์นำนักศึกษาใหม่ภาคเตรียมความพร้อมที่เรียนวิชาการบริหารราชการไทย จำนวน 86 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องประชาธิปไตย อำนาจอธิปไตย การเลือกตั้ง พัฒนาการการเมืองไทย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง โดยมีอาจารย์จำนวน 4 ท่าน และนักศึกษารุ่นพี่จำนวน 16 คน ร่วมเดินทางเพื่อไปดูแลนักศึกษาเข้าใหม่อย่างใกล้ชิดชิด

<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;&#10;line-height:115%;font-family:" cordia="" calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:calibri;="" mso-hansi-theme-font:minor-latin"="">