บรรยากาศของความอบอุ่นเป็นกันเองของพี่น้องชาวสิงห์ม่วงฟ้า

 

ติดตามภาพบรรยากาศอีกมากได้ที่ : Facebook: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สิงห์ม่วงฟ้ามธบ.

                                                 Fanpage: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์