ยินดีต้องรับเข้าสู่ครอบครัวรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแห่งผู้นำพร้อมด้วยจิตสาธารณะ

ยินดีต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ถ้ำสิงห์ม่วง-ฟ้า รปศ. มธบ. คณะที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยจิตสาธารณะ

ขอเชิญชวนพี่ๆ คณะรปศ. ชักชวน ให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียน เพื่อร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวสิงห์ม่วง-ฟ้า รปศ. มธบ. นะครับ