ผลงานอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2553

โครงการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน  กรณีซิ่ง ซ่า มั่วเซ็กส์ เสพยา โครงการ 3 ซ. ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2553