ผลงานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

 

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ (ฝ่ายชาย)

           นักศึกษารางวัลนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 9 ประการ ซึ่งบัณฑิต หรือนักธุรกิจที่ดีพึงมี ฝ่ายชาย ได้แก่ น้องโอเล่ (ชัยวัฒน์ พุทธนัน) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

รางวัลนพรัตน์ทองคำ และรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ

            รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะ ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่คว้ารางวัลจากการประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 29 โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
            นายชัยวัฒน์ พุทธนัน (ที่2จากซ้าย) รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายชาย และรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ
นายจิรัฏฐ์ วรกัณห์ นางสาววิไลวรรณ พันธุ์ทอง และนางสาวรภัทติยา ริมหมู่ดี รับรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ 

พรบ.คุ้มครองสัตว์ เข้าใจง่ายนิดเดียว

            เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ภาควันเสาร์-อาทิตย์ ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาความรู้เรื่อง "พรบ.คุ้มครองสัตว์ เข้าใจง่ายนิดเดียว" ณ ลานเอนกประสงค์วัดเลียบราศฎร์บำรุง เขตบางซื่อ

DPU GAME NIGHT 2014

                               คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คว้าแชมป์ฟุตบอล DPU GAME NIGHT 2014 

 

DPU GAME NIGHT 2014

ผลการประกวดขบวนพาเหรดและเชียร์ลีดเดอร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ในงาน DPU GAME NIGHT 2014

1.ขบวนพาเหรดได้อันดับที่3

2.เชียร์ลีดเดอร์ได้อันดับที่3

รายชื่อนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ วันที่ 14-22 มกราคม 2557

ชนิดกีฬา

ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

ชั้นปี

ระดับ

เหรียญรางวัล

เทควันโด

นายณัฐพนธ์  ปัญญาวงศ์

540112010111

3

ตรี

เงิน

คาราเต้-โด

นางสาวลดาวรรณ์ มหาโชติ

530103020121

4

ตรี

เงิน

ดาบไทย

นายสหรัฐ มอญมีเพชร

550112010188

2

ตรี

1 ทอง 1 เงิน      3 ทองแดง

 

บาสเกตบอล ชาย

นายบัณฑิต  หลักหาญ

565158060019

1

โท

 

ทองแดง

นายมณเฑียร  วงศ์สว่างธรรม

565158060027

1

โท

นายอติรชาติ  พระยักชน

565158060028

1

โท

 

 

บาสเกตบอล หญิง

นางสาวชลลดา  ไชยสงค์

550112010147

2

ตรี

 

 

ทอง

นางสาวกันต์กนิษฐ์  เกิดบัวเพชร

550112010141

2

ตรี

นางสาวกลอยใจ เพชรแสนค่า

560112030003

1

ตรี

นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วนรา

560112030038

1

ตรี

 

 

 

ฟุตบอล

นางสาววิภา  ภู่กำจัด

550112010246

2

ตรี

 

 

 

ทองแดง

นางสาววริษา  โรจน์ฤทธิไกร

550112010243

2

ตรี

นางสาวศุภวรรณ  พึ่งไพศาล

550112010244

2

ตรี

นางสาวสุนิสา  คำพินิจ

550312010239

2

ตรี

นางสาวศกุนตลา  เกมะหายุง

550312010235

2

ตรี

นางสาวนันทิรัตน์  สุทธิสนธ์

560112010111