ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ

ที่ตั้ง :  อาคารสำนักอธิการบดี 1 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ :  0-2954-7300   ต่อ  137,719

 

แผนกบริหารหอพัก

เบอร์ติดต่อ :  0-2954-7300   ต่อ  858