ขั้นตอนการสมัครเรียน

01 กรอกใบสมัครออนไลน์
02 รอการตอบกลับจากมหาวิทยาลัย
03 สอบสัมภาษณ์+รายงานตัว (ที่มหาวิทยาลัย)
04 ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษาใหม่