คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง  รุ่นที่ 1

           คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง รวมทั้งกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561  จัดขึ้น ณ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ โทร. 02-954-7300 ต่อ 428, 753, 308  

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม  >>>> คลิ๊กที่นี่ <<<<

อบรมกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

อบรมหลักสูตร ความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1