ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

dpu

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันตัดบาตรพระสงฆ์จำนวน  ๑๐  รูป เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณถนนด้านหน้าศาลาธรรมธัช

            ต่อด้วยทายาทมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที   พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ และของขวัญจากก้อนดิน

            จากนั้นทายาทมหาวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ อธิการบดีกิตติคุณ อธิการบดี รองอธิการบดี ทุกสายงาน คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมวางต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu