คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU จัดโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู” รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU จัดโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น”รุ่นที่ 1

          คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น สำหรับครูอาจารย์และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญาและระบบกฎหมายไทย” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นเป็นบรรยายด้วยหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาและระบบกฎหมายไทย, กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เฟสบุ๊คอย่างไรไม่ให้ติดคุก, อยู่อย่างไรห่างไกลจากคุก: ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ และปิดท้ายด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง ไปศาลอย่างไรไม่ให้เครียด โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายให้กับครูอาจารย์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู

 

อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู

 

อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู

 

อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู

 

อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู

 

อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู