กลับมาแล้ว!!! “Backpack to ASEAN” รุ่นที่ 6

กลับมาแล้ว!!! “Backpack to ASEAN” รุ่นที่ 6

                สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เที่ยวต่างประเทศ อาทิ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย และ จีน (สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าลี่) ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งแผนประกวดในโครงการ “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน” เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจสู่เส้นทางการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต  โดยผู้ชนะทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

                ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสมัครเพื่อสังคม สำนักกิจการนึกศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-954-7300 ต่อ 488, 829, 694

backpack to asean

โดย : PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ