CIBA จัดงาน HOMECOMING DAY เล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

CIBA จัดงาน HOMECOMING DAY เล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

          หลักสูตรการจัดการวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2560Homecoming Day”  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงของการประกอบธุรกิจและชีวิตการทำงานสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง มีการเสวนาเชิงโต้วาที “ผู้ประกอบการและวิชาชีพอิสระก้าวล้ำกว่าพนักงานประจำ” เล่าประสบการณ์การทำงานให้รุ่นน้องฟังแบบ Exclusive โดยรุ่นพี่เจ้าของธุรกิจ และรุ่นพี่ที่ทำงานสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 6-1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

 

HOMECOMING DAY

PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ